Thống kê cặp số từ 00-99

Thống kê cặp số từ 00-99 Xổ số Miền Bắc

Các số xuất hiện trong 30 lần quay
Cặp số Lần xuất hiện
00
 
0.86% (7)
01
 
0.74% (6)
02
 
1.23% (10)
03
 
1.11% (9)
04
 
0.49% (4)
05
 
1.23% (10)
06
 
0.62% (5)
07
 
0.86% (7)
08
 
0.74% (6)
09
 
1.60% (13)
10
 
1.23% (10)
11
 
1.11% (9)
12
 
0.86% (7)
13
 
1.60% (13)
14
 
0.62% (5)
15
 
1.36% (11)
16
 
0.99% (8)
17
 
0.86% (7)
18
 
0.99% (8)
19
 
0.62% (5)
20
 
1.48% (12)
21
 
1.11% (9)
22
 
1.36% (11)
23
 
1.23% (10)
24
 
0.86% (7)
25
 
1.11% (9)
26
 
1.11% (9)
27
 
1.36% (11)
28
 
1.36% (11)
29
 
1.36% (11)
30
 
0.74% (6)
31
 
0.49% (4)
32
 
1.48% (12)
33
 
0.99% (8)
34
 
0.37% (3)
35
 
0.99% (8)
36
 
0.49% (4)
37
 
0.74% (6)
38
 
1.11% (9)
39
 
1.11% (9)
40
 
0.99% (8)
41
 
0.86% (7)
42
 
1.60% (13)
43
 
0.37% (3)
44
 
0.86% (7)
45
 
0.49% (4)
46
 
0.49% (4)
47
 
0.86% (7)
48
 
0.62% (5)
49
 
1.48% (12)
50
 
1.36% (11)
51
 
0.49% (4)
52
 
1.48% (12)
53
 
0.49% (4)
54
 
1.23% (10)
55
 
0.86% (7)
56
 
0.99% (8)
57
 
1.48% (12)
58
 
0.49% (4)
59
 
1.48% (12)
60
 
0.99% (8)
61
 
1.85% (15)
62
 
0.99% (8)
63
 
0.99% (8)
64
 
0.49% (4)
65
 
0.99% (8)
66
 
0.74% (6)
67
 
0.74% (6)
68
 
0.49% (4)
69
 
1.60% (13)
70
 
0.99% (8)
71
 
1.48% (12)
72
 
0.74% (6)
73
 
1.23% (10)
74
 
0.99% (8)
75
 
0.62% (5)
76
 
0.25% (2)
77
 
0.25% (2)
78
 
0.86% (7)
79
 
2.22% (18)
80
 
0.74% (6)
81
 
1.23% (10)
82
 
0.62% (5)
83
 
1.60% (13)
84
 
0.74% (6)
85
 
0.62% (5)
86
 
1.23% (10)
87
 
1.11% (9)
88
 
0.37% (3)
89
 
1.48% (12)
90
 
1.48% (12)
91
 
1.11% (9)
92
 
0.62% (5)
93
 
1.23% (10)
94
 
0.74% (6)
95
 
0.99% (8)
96
 
1.36% (11)
97
 
0.99% (8)
98
 
1.23% (10)
99
 
1.36% (11)

Thống kê tổng hai số cuối tổng từ 00 đến 99, giúp người chơi có những con số cụ thể về một cặp loto hoặc số đề (2 số cuối giải đặc biệt) của tỉnh thành mở thưởng trong khoảng thời gian mà bạn muốn xem, cặp số xuất hiện nhiều nhất, bạn có thể chọn số lần quay, chọn 2 số cuối các giải hoặc chỉ riêng giải đặc biệt. Chúc bạn may mắn.


Thống kê

Sớ đầu đuôi

Tiện ích

Cài đặt Xổ Số

- Hiển thị ưu tiên Kết quả xổ số Miền Bắc » Bấm đây để xem
- Hiển thị ưu tiên Kết quả xổ số Miền Nam » Bấm đây để xem
- Hiển thị ưu tiên Kết quả xổ số Miền Trung » Bấm đây để xem

Tải ứng dụng Xổ Số